Liehandboken

Rune Stenholm Jakobsen

Rune Stenholm Jakobsen

Nu är Liehandboken  av Rune Stenholm Jakobsen tillgänglig i digital form. Du kan hämta den här. Förhoppningsvis kommer den i tryckt form framöver. En fördel med det digitala formatet är att du kan titta på några korta videofilmer i den också.

Vad menas med biologiskt kulturarv?

 

Biologiskt-kulturarv-180x180

Biologiskt kulturarv är natur som berättar om kultur. Det utgörs av ekosystem, naturtyper och arter som uppstått, utvecklats, eller gynnats genom människans nyttjande av landskapet och vars långsiktiga fortlevnad och utveckling förutsätter eller påverkas positivt av brukande och skötsel.

Riksantikvarieämbetets webbplats finns nu mycket att läsa om det här!