Månadsarkiv: maj 2014

Liehandbok blir klar i webbformat

Hantverkslaboratoriet har satsat på att hjälpa klart liehandboken. Under året kommer författaren Rune Stenholm Jakobsen att jobba med faktagranskning och layout för att slutligen lägga upp handboken som gratis nerladdningsbar pdf-fil. Då blir det äntligen med bilder, videolänkar och illustrationer, det blir mera läsvänligt och även uppdaterat vad angår fakta och upplägg. I övrigt tillkommer en särskilt del för beställare som går in på frågor kring upphandling av lieslåtter. Resultatet blir också sparat för möjlig framtida tryckning, även om det av finansiella orsaker inte finns planer på tryckning i nuläget. Liehandboken har skrivits på ideell basis med en bakgrundsgrupp bestående av erfarna hantverkare och entreprenörer från flera länder. Kontakt & forum: www.lienatverket.se, samt facebookgruppen ”lienätverket”: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152148829502809&set=gm.10152023334046143&type=1.

 

Annonser

Almsjuka & askskottsjuka

På Gotland pågår ett stort projekt kring de här två svampsjukdomarna, Life ELMIAS. Det handlar om kunskapsuppbyggnad, om praktiska åtgärder för att begränsa spridning och om andra skötselfrågor i lövbärande fodermarker. Svamparna har drabbat träden så hårt att de båda hamnat på nationella rödlistan sedan 2010, dvs. deras fortlevnad i landet bedöms som osäker.