Månadsarkiv: december 2014

Vad menas med biologiskt kulturarv?

 

Biologiskt-kulturarv-180x180

Biologiskt kulturarv är natur som berättar om kultur. Det utgörs av ekosystem, naturtyper och arter som uppstått, utvecklats, eller gynnats genom människans nyttjande av landskapet och vars långsiktiga fortlevnad och utveckling förutsätter eller påverkas positivt av brukande och skötsel.

Riksantikvarieämbetets webbplats finns nu mycket att läsa om det här!

 

Svenska kulturlandskaps facebook-grupp

I nyhetsbrevet nyligen, slank fel adress in som länk till Forum för Landskapsvårdare. Här är rätt väg till den Facebookgrupp med nuvarande och tidigare studenter från programmet Landskapsvårdens hantverk. Gruppen är tänkt som en brygga mellan Landskapsvårdsstudenter och branschen.