Månadsarkiv: juni 2015

kulturreservatet Äskhult i Halland

Årets nätverksträff, temadagar m.m.

Dokumentation från årets nätverksträff hittar du här.

Under året genomfördes tre träffar på olika teman. Minnesanteckningar:

ängshävd och lieslåtter

trädskötsel och hamling

gräsbränning.

Annonser